Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry

 


 

 

Toiminta-ajatus


Luoda siltoja ihmisten ja yhteisöjen välille, edistäen yhteistyötä ja vähentäen eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä. Teemme vapaaehtoistyötä auttaen erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Pyrimme edistämään elinikäistä opiskelua ja kannustamaan epäröijiä yrittämään. Emme ole myöskään unohtaneet virkistystä, vaan laulaen, saunoen ja rentoutuen saamme uutta puhtia, energiaa ja ideoita. Työtä tehdään vapaaehtoisesti ilman palkkaa, elämän kokemuksella, enemmän sydämellä kuin käsin, tavallisen ihmisen taidoin.
 
Päivitetty:04.06.2015