Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry

 


 

 

Setlementtityön perusarvot ja –tehtävät

Koko toimintahistoriansa setlementtityö on ollut poliittisesti ja kirkollisesti sitoutumatonta, mutta työn motiivina on toteuttaa ja edistää kristillistä lähimmäisen rakkautta arjen keskellä.

Setlementti toimii paikallisesti ja ihmisten tarpeiden mukaan kaikkien ikäryhmien parissa lapsista vanhuksiin koska toimintaideana on kokonaisvaltaisen inhimillisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tukeminen.


Setlementtityön alkuperäiset tavoitteet ja toiminta-ajatus ovat osoittautuneet vuosikymmenien varrella elinvoimaisiksi ja yhä ajankohtaisiksi vaikka toimintaympäristö on muuttunut.

Vuonna 1996 hyväksytyn setlementtien periaateohjelman mukaan toimintaa ohjaavat perusarvot ovat:
 • yksilön oikeuksien kunnioittaminen,
 • erilaisuuden hyväksyminen,
 • luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan,
 • paikallisuus
 • usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikenlaisten rajojen,
 • ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus,
 • sekä sitoutuminen erityisesti heikommassa tilanteessa olevan ihmisen tilanteen parantamiseen.

Näistä arvoista ja toimintaympäristön haasteista johdettavat, setlementtien eri toimintamuotoja yhdistävät perustehtävät ovat:

 • yksilön elämänhallinnan edistäminen
 • elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen
 • ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen
 • yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen
Päivitetty:18.01.2015